Naše nabídka

- Analýzy a poradenství spojené s optimalizací veřejné dopravy (linkové vedení, časové polohy spojů, odstranění souběhů, přestupní vazby a návaznosti);

- Posouzení významu železničních tratí v regionu a návrhy jejich optimálního využití;

- Zpracování organizačních modelů veřejné dopravy;

- Zpracování standardů kvality veřejné dopravy;

- Komplexní zpracování zadávací dokumentace (veřejných) zakázek (např. na zajišťování dopravní obslužnosti, přípravu a realizaci staveb);

- Zpracování technických podkladů pro zadání veřejných soutěží na zajišťování dopravní obslužnosti;

- Analýzy, studie a projekty zavedení integrovaných dopravních systémů;

- Vytvoření smluvních přepravních podmínek a tarifů;

- Spolupráci při nalezení vhodných dotačních titulů a jiných zdrojů financování;

- Přípravu žádostí a realizaci projektů financovaných z operačních programů EU;

- Komplexní přípravu dopravních a pozemních staveb (záměr, studie proveditelnosti, projekt, realizace);

- Zpracování stavebně-technické dokumentace všech stupňů (např. autobusové a železniční zastávky, přestupní terminály);

- Inženýrskou činnost ve stavebnictví; Technický dozor investora;

- Územní plánování, urbanismus, architektura - spolupracujeme s renomovanými projekčními ateliéry;

Pokud potřebujete kvalitní podklady pro Vaše rozhodnutí co a jak udělat ve veřejné dopravě, jste na správné adrese.