Reference

- Projekt zavedení zónově-relačního integrovaného tarifu v Ústeckém kraji (2011);

- poradenská činnost při zavádění zónově-relačního integrovaného tarifu v Ústeckém kraji a organizaci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (2011-2016);

- Zpracování plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012 - 2016 (2012);

- Projekt ELLA Regio – Přeshraniční regionální doprava Ústecký kraj/VVO Vehrkersverbund Oberelbe – studie proveditelnosti (2013);

- Komplexní zpracování zadávací dokumentace (veřejných) zakázek (např. na zajišťování dopravní obslužnosti, přípravu a realizaci staveb);

- Projektová příprava železniční zastávky Přepeře (2013 - 2014);

- Terminál veřejné osobní dopravy Frýdlant, územně technická studie (2014);

- Územně technické studie terminálů veřejné osobní dopravy v Ústeckém kraji (Benešov nad Ploučnicí, Klášterec nad Ohří, Litvínov, Lovosice, Rumburk, Štětí, Žatec) (2014 - 2015);

- Územně technická studie terminálu veřejné osobní dopravy Lomnice nad Popelkou (2015);

- Spolupráce na přípravě provozu turistických železničních linek v Ústeckém kraji (2015 - 2016);

- Posouzení variant umístění terminálu veřejné osobní dopravy v centru města Jablonec nad Nisou, územně technická studie (2015 - 2016);